Kontaktformulär

Fält med * är obligatoriska att fylla i.

Mina uppgifter
Mitt ärende
... Honda Sverige behandlar mina personuppgifter enligt personuppgiftslagen i syfte att skicka information till mig i fortsättningen. Adress och andra uppgifter du registrerar är konfidentiella. Dina uppgifter används endast av oss inom Honda Sverige och därtill anknutna återförsäljare och samarbetspartners, såsom försäkrings- och finansieringsföretag. Uppgifterna används för att utföra önskade tjänster och för att kunna utveckla och/eller informera dig om ytterligare produkter och tjänster som tillhandahålls av oss. I vissa fall kan kontraktsbundna tredjepartsleverantörer förses med den nödvändiga informationen för att på vårt uppdrag utföra distribution av material, e-postutskick och liknande.